Tegenvaller De Viking bouwprobleem, geen cultuurprobleem!

GroenLinks herhaalt het nog maar eens: het samengaan van Filmhuis De Keizer en Theater Bouwkunde in Filmtheater De Viking is cultureel en maatschappelijk gezien een goed idee. De tegenvallers doen op geen enkele wijze afbreuk aan die meerwaarde en de culturele toekomst van deze twee spelers. Dat iedereen baalt, en dat is zacht uitgedrukt, van de pech en tegenvallers is duidelijk. En juist dat staat centraal in het raadsonderzoek waarvan de resultaten in maart 2018 worden gepresenteerd. In dit raadsonderzoek wordt zeer grondig in beeld gebracht hoe zaken zo fout hebben kunnen gaan en wil de gemeente lessen trekken voor de toekomst. Voor GroenLinks staat dit echter los van de noodzaak om Filmtheater De Viking wel te realiseren

Op 14 februari staat de gemeenteraad voor de keuze: gaan we door of stoppen we? GroenLinks kiest voor doorgaan en heeft daar drie redenen voor:

1. GroenLinks vindt de ontwikkeling van een filmtheater in dit deel van de stad van belangrijke meerwaarde voor de stad. Zowel Bouwkunde als Filmhuis De Keizer bevinden zich in een culturele tak van sport waar vernieuwing en experiment niet worden geschuwd. Kunstenaars en culturele makers hebben het unieke talent om anders naar zaken te kijken en te beroeren: nieuwe antwoorden op bestaande vragen en daarmee de boel op te schudden. Een Deventer dat zichzelf serieus neemt, neemt dat talent serieus. Daarin kunnen juist Bouwkunde en De Keizer elkaar op inhoud versterken en uitdagen.

2. Dat er in de bouw gigantische problemen zijn, betekent niet dat de De ViKing er dan ineens niet meer moet komen. Dit is een bouwprobleem, geen cultureel probleem. Deze problemen mogen daarom ook niet op het bordje van de sector worden gelegd. Dat neemt niet weg dat we stevig balen van de zoveelste tegenvaller en we willen dat we in de toekomst voor dit soort verrassingen bespaard blijven. Het raadsonderzoek moet daarom ook de onderste steen boven krijgen.

3. De realiteit is ook dat we al veel geld hebben uitgegeven aan dit project. Nu stoppen betekent dat we voor miljoenen de boot in gaan en de problemen van Bouwkunde en De Keizer onopgelost blijven. Simpel gezegd: dat geld zijn we kwijt en we hebben dan niks!

VVD-voorstel roept vragen op
De VVD kwam vrijdag jongstleden met een ingrijpend voorstel om tegenvallers bij de bouw van filmtheater de Viking op te vangen: in plaats van een samenwerking tussen filmhuis en theater Bouwkunde, zou het filmhuis moeten samenwerken met poppodium Burgerweeshuis. In plaats van een theaterzaal dus een poppodium. De tegenvallers worden dus, als het aan de VVD ligt, wel op het bordje van de sector gelegd. Aangezien het nog een beetje vroeg is voor een 1 aprilgrap hebben we het voorstel serieus bestudeerd maar er resteren nog vele vragen. De VVD zegt dit plan zorgvuldig te hebben voorbereid. Het zal hen dan ook geen moeite kosten om tijdig een antwoord te geven op onze vragen en een nieuwe financieel kostenplaatje maken. Zorgvuldige besluitvorming betekent immers dat je zeker weet dat er draagvlak bestaat voor je plan en je sowieso volledig zicht hebt op alle consequenties. In de link hieronder vind je onze vragen.