Pak leegstand in de binnenstad aan

Waar zou Deventer zijn zonder een sterke en aantrekkelijke binnenstad? Deventer is bij veel mensen van buiten de stad bekend om deze oude, historische binnenstad met de mooie winkels en gebouwen. Het is daarmee een belangrijke aantrekker van bezoekers en een belangrijke banenmotor, zowel binnen als buiten die binnenstad. En dan wil je zeker zijn van een krachtige binnenstad met zo min mogelijk leegstand van winkelpanden. Daarom hebben raadsleden Ömer Melikoglu (GroenLinks) Rob de Geest (PvdA) en Jan Schuring (D66) en een voorstel geschreven en ingediend om de leegstand verder aan te helpen pakken.

GroenLinks heeft samen met de Partij van de Arbeid en D66 een initiatiefvoorstel opgesteld waarmee via een leegstandsverordening de strijd met winkelleegstand in de Deventer binnenstad wordt versterkt. De verschillende organisaties die actief zijn in de binnenstad (zoals binnenstadsmanagement) doen al veel aan het verbeteren van de positie van de binnenstad en proberen ook de leegstand terug te dringen. Via het voorstel van de drie raadsleden wordt het echter ook mogelijk om via een aantal regels pandeigenaren die niets willen doen met een leeg pand tot overleg te dwingen. Het voorstel van de drie raadsfracties gaat ook vooral uit van het samen met de organiseerde binnenstadsondernemers en vastgoedeigenaren op te trekken. Het is dan ook van te voren met een aantal binnenstadspartijen afgestemd.

De leegstandsverordening
Sinds enkele jaren bestaat de wettelijke mogelijkheid voor gemeenten om een verordening  tegen leegstand van panden, waaronder winkelpanden, in te stellen. Hiermee hebben de gemeenten regels in handen om met pandeigenaren in gesprek te treden over een eventueel tijdelijke of alternatieve invulling van panden die leeg blijven staan, ook als de pandeigenaar dat gesprek uit de weg gaat en geen medewerking verleent. Dit instrument wordt in verschillende gemeenten toegepast en recent zijn ook gemeenten als Gouda en Schiedam overgegaan tot deze regels. In een uiterste geval kan een onwillige pandeigenaar, die gesprek en oplossingen uit de weg gaat, een boete krijgen maar veelal blijkt dat niet nodig en biedt overleg vaak voldoende mogelijkheden.

Op weg naar een vitale binnenstad
Het voorstel van Melikoglu (GroenLinks), De Geest (PvdA) en Schuring (D66) draagt bij aan een krachtige, vitale binnenstad en aan meer zekerheid voor de belangrijke werkgelegenheid in dit deel van de gemeente Deventer. De raadsleden willen het voorstel in januari voor het eerst bespreken met de raad en hopen dan de maand erop een raadsbesluit te kunnen laten nemen.