Nieuws over Tjeerd van der Meulen

Ruimte voor de fiets tijdens de coronacrisis

In Deventer wordt nagedacht over hoe de openbare ruimte er uit moet zien in de 1,5-metersamenleving. De fiets is voor de korte en middellange afstanden een goed alternatief voor het openbaar vervoer en voor de auto. Het is alleen de vraag of er op dit moment voldoende ruimte is voor veilig fietsen. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met wachtende fietsers op drukke kruispunten? En met een veilige schoolomgeving? Er zijn allerlei mogelijkheden om tijdelijk de fiets meer de ruimte te geven. GroenLinks wil samen met D66 en ChristenUnie van het college weten wat de knelpunten op fietsgebied zijn en aan welke oplossingen wordt gedacht.

Lees verder

Het jaar van de waarheid voor DOIC/ S-PARK

De gemeente Deventer heeft eind 2017 voor 7,5 miljoen euro 9 hectare verontreinigde grond van Akzo Nobel gekocht om een nieuw innovatief bedrijventerrein te ontwikkelen voor  hoogwaardige chemische technologie. De resultaten tot nu toe zijn echter teleurstellend (slechts 2 extra banen) en het lijkt er op dat eind 2020 bij de tussenevaluatie de gemeente alsnog uit dit project zal stappen en de grond kan worden terugverkocht. Zeker als het aan GroenLinks ligt.

Lees verder

Privacy was voldoende beschermd tijdens verkeerstelling

Vieze vrachtwagen

Eind oktober / begin november stonden er een week lang op dertien plekken in en rond de Deventer binnenstad camera’s. Ze stonden er in opdracht van de gemeente, om de busjes en vrachtwagens te tellen die de binnenstad bevoorraden. GroenLinks vindt dat de gemeente altijd zorgvuldig om moet gaan met de inzet van camera’s en heeft daarom het college om duidelijkheid gevraagd.

 

Lees verder

Is Deventer toe aan een vuurwerkverbod?

Onlangs heeft de gemeenteraad van Apeldoorn besloten om met ingang van 2021 het afsteken van consumentenvuurwerk rond de jaarwisseling te verbieden. Een primeur voor Nederland. In Deventer hebben we op dit moment twee vuurwerkvrije zones (rondom de Ulebelt en het Vogeleiland) en 2019 wordt uitgeluid met een centrale vuurwerkshow aan de IJssel. Is Deventer ook toe aan een gemeentelijk vuurwerkverbod?

Lees verder

GroenLinks wil meer transparantie over verkeerstelling

Sinds kort staan op dertien plekken in en rond de Deventer binnenstad camera’s. De gemeentelijk woordvoerder liet de Stentor weten dat deze camera’s tijdelijk geplaatst zijn om gemotoriseerd verkeer te tellen: ‘Op basis van de kentekens van de op camerabeelden vastgelegde voertuigen probeert Deventer in kaart te brengen wat de uitstoot is van het stadsverkeer. Uiteindelijk is de gedachte daar achter dat het 'groener’ en schoner moet in de Deventer binnenstad.’ GroenLinks vindt ook dat het stadsverkeer schoner moet, maar vraagt zich af of camera’s hiervoor het juiste instrument is.

Lees verder

Groene bushokjes gevraagd

Deventer heeft ruim 100 glazen bushokjes. Die zijn nu nog voorzien van een glazen dak. GroenLinks vindt het een goed idee als deze bushokjes bij de volgende aanbesteding in 2022  worden voorzien van een kleine daktuin omdat het een bijdrage levert aan de klimaatadaptatie en de biodiversiteit in de stad.

Lees verder