Nieuws over Lida Zegel - van Tiel

Ook in "1,5 meter-Deventer" telt iedereen mee!

Het college is op dit moment druk bezig om de 1,5 meter samenleving invulling te geven. Onder andere door meer ruimte te geven aan terrassen en looproutes te markeren door het winkelgebied. Het "nieuwe normaal" heeft een impact op iedere inwoner maar voor mensen met een beperking kan het extra lastig zijn om volwaardig mee te doen. De GroenLinksfractie heeft daarom vragen gesteld aan het college om dit onder de aandacht te brengen.

Lees verder

Voorjaarsnota: Nieuwbouw de Marke Zuid

In Deventer hebben we verschillende scholen en schoolgebouwen. Het gebouw van de Marke Zuid aan de Keurkamp is wel heel hard aan vervanging toe. Dat weten we als inwoner, als fractie en ook als gemeenteraad. Iedereen is het daar wel over eens. Maar net als met alles wat er nodig is of wat we zouden willen in de gemeente kost dit ook geld, en behoorlijk veel. In de begroting zit een gat van 11 miljoen nog voor er gebouwd kan gaan worden.

 

Lees verder

Over het Persoonsgebonden Budget, het PGB, gesproken

pgb persoonsgebondenbudget deventer groenlinks

Afgelopen weken stond het PGB regelmatig op de agenda van de gemeenteraad. Reden om ons raadslid Lida Zegel eens te vragen waar dit over gaat. Lida is de afgelopen 4 jaar al actief geweest om het PGB in beeld te houden. Zij heeft hier veel ervaring over opgedaan door gesprekken te voeren met de mensen die een PGB hebben voor hun zorg. Lida vertelt dat zij veel meer mensen heeft gesproken van mantelzorgers en zorgverleners tot de mensen uit de sociale teams die hier ook mee te maken hebben. Tijd om eens verder met Lida door te spreken over het PGB. We leggen haar 7 vragen voor:

Lees verder