Nieuwe bestuursleden gezocht!

Het bestuur van de afdeling GroenLinks Deventer Salland zoekt een nieuwe voorzitter, penningmeester, een algemeen bestuurslid Campagnes, een algemeen bestuurslid Kennisgroepen en een algemeen bestuurslid Digital Media Manager. Aanmelden kan tot vrijdag 15 november 2019.

We zoeken enthousiaste leden die actief meewerken aan het verder versterken van de positie van GroenLinks in Deventer Salland. Het nieuwe bestuur wordt gekozen op de Algemene Ledenvergadering GroenLinks Deventer Salland van dinsdag 19 november 2019. De zittingstermijn bedraagt 2 jaar. Deze ALV is een gezamenlijke ALV van de onder gezamenlijk bestuur komende afdelingen GroenLinks Deventer en GroenLinks Olst-Wijhe.

Iedere GroenLinkser in de regio Deventer / Olst-Wijhe kan zich kandideren voor het bestuur. Wij zoeken nieuwe en ervaren bestuurders. Onze ambitie is dat het bestuur een goede afspiegeling van de regionale samenleving is.

Twee afdelingen, één bestuur

In 2019 zijn de afdelingen GroenLinks Deventer en GroenLinks Olst-Wijhe onder gezamenlijk bestuur verder gegaan onder de naam GroenLinks Deventer Salland. GroenLinks Deventer en GroenLinks Olst-Wijhe besturen mee op gemeenteniveau.

Onze huidige voorzitter, Cora Smelik is afgelopen zomer geïnstalleerd als gedeputeerde bij de Provincie Flevoland. Daarnaast verliezen wij vanwege verhuizingen en drukte op het werk twee algemeen bestuursleden. Enkele van de blijvende bestuursleden ambiëren een andere rol binnen het bestuur.

Het bestuur van GroenLinks Deventer Salland heeft primair een faciliterende en coördinerende taak om het gedachtengoed van GroenLinks concreet vorm te geven. Daarvoor ontwikkelt het activiteiten en organiseert het, samen met GroenLinkers in de fracties en in de afdelingen, het politieke debat in de partij.

Eén van de hoofdtaken van het bestuur is de verdere opbouw van de partij. Daarbij gaat het erom inhoudelijke thema’s te ontwikkelen en mensen daarbij te betrekken. De permanente campagne vormt in dit verband een belangrijk kader. Maar evenzeer is het opbouwen en onderhouden van samenwerkingsrelaties op alle niveaus binnen de partij van belang. Met de afdelingen en met de fracties vindt structureel overleg plaats.

Dat betekent dat er kandidaten (m/v) worden gezocht voor de functies van:

  • voorzitter;
  • penningmeester;
  • algemeen bestuurslid Campagnes;
  • algemeen bestuurslid Kennisgroepen/ledenwerving / ledenbinding / bewegingsopbouw
  • algemeen bestuurslid Digital Media Manager

Het profiel voor het bestuur en de bestuursleden en de taken die bij de verschillende portefeuilles horen staan hieronder. Wil je meer weten? Neem gerust contact op met Maaike Ansems, secretaris van het bestuur (secretaris@groenlinksdeventer.nl).

Kandidaatstelling

Heb je interesse in één van de bestuursfuncties?

Je kunt je tot 15 november kandidaat stellen door je c.v. en een motivatiebrief te sturen aan de secretaris.

Vermeld bij je kandidaatstelling voor welke bestuursfunctie je kandidaat bent. Het is ook mogelijk je belangstelling voor meerdere functies kenbaar te maken.

De profielschetsen voor de verschillende bestuursfuncties staan hieronder als bijlages.

Een kennismaking met het huidige bestuur vind je hier: https://deventer.groenlinks.nl/afdeling

 

Vriendelijke groet van de blijvende bestuursleden van GroenLinks Deventer Salland (afgebeeld op de foto),

Maaike Ansems, secretaris bestuur GroenLinks Deventer Salland
Saskia van der Elst, huidige penningmeester GroenLinks Deventer Salland, afdeling Deventer e.o.
Henk Nekeman, huidige penningmeester/secretaris van GroenLinks Deventer Salland, afdeling Olst-Wijhe e.o.
Ceesjan Saaltink, algemeen bestuurslid