NEE-NEE Sticker voor antwoord Deventer college

Op 5 mei 2016 heeft GroenLinks het college van B&W gevraagd om met belanghebbenden in Deventer het gesprek aan te gaan over de voor- en nadelen van een nieuw systeem voor de verspreiding van reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen in Deventer. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat veel huishoudens (ca. 30%!) het drukwerk ongelezen bij het oud papier gooien.Een goed idee om verspilling van energie en grondstoffen tegen te gaan (en waar ook andere gemeenten al volop mee bezig zijn) is de introductie van een JA-JA sticker waarmee elk huishouden een bewuste keuze maakt voor het ontvangen van ongeadresseerd drukwerk. Zes weken later antwoordt het college met een botte bijl: "Nee, dat gaan we niet doen omdat de voor- en nadelen grotendeels al duidelijk zijn." De door het college ingeschatte nadelen zijn van bureaucratische, jurdische en financiele aard en winnen het vooralsnog van de aantoonbare voordelen voor het milieu. Hoe ambitieus is het college eigenlijk op milieugebied?   

In Nederland zijn veel ambitieuze gemeenten die milieubeleid niet alleen in woorden uitdrukken maar ook in daden omzetten. Amsterdam is een voorbeeld van een stad die daadkrachtig de JA-JA sticker invoert om verspilling van energie en grondstoffen tegen te gaan. (zie link hieronder; "JA-JA Sticker voor Deventer"). Vernieuwend, pionerend en creatief, zo zien we het graag.

En dan Deventer... Begin mei stelden wij aan het college voor om met de betrokken partijen te praten over de mogelijke introductie van een JA-JA sticker. Het college heeft 6 weken de tijd genomen om dit voorstel met het antwoord "Nee" af te wijzen. De reden? Er worden juridische, financiele  en bureaucratische nadelen voor de gemeente genoemd nog voordat er een gesprek met belanghebbenden heeft plaatsgevonden. Zo moet de APV worden aangepast, zou het een  extra handhavingsinspanning kunnen vragen en moet er voorlichting plaatsvinden..........

Kunnen we nog meer Beren Op De Weg verzinnen of gaan we gewoon eens de mouwen opstropen en dit innovatieve voorstel bespreken met het betrokken bedrijfsleven? Lef tonen of achterover leunen? In afwachting van daadkracht plakken we de NEE-NEE Sticker op de antwoordbrief van dit college.