Lida Blogt: Verkiezingen en democratie

Raadslid Lida Zegel blogt over de gebeurtenissen in en buiten de gemeenteraad. Dit keer over de Tweede Kamerverkiezingen.

De verkiezingen voor de tweede kamer zijn net voorbij. Voor actieve leden is er weer een periode afgesloten. Als raadslid draag je ook zo je steentje bij in de campagne. Als er een lokale kandidaat is, is het zelfs dubbel op; mee naar bijeenkomsten en debatten maar ook flyeren. Huis-aan-huis acties en op de markt staan, het hoort er allemaal bij. En dan de tomeloze inzet van al die vrijwilligers. Super! Dank jullie wel campagneteam! Ineens is alles nu over. We kunnen er niets meer aan doen, de uitslagen zijn binnen.

Of ik nu blij ben? Ja, zeker! Om heel veel verschillende redenen. Uiteraard als eerste dat onze partij gewonnen heeft. Nu kunnen we nog meer inzetten op onze groene en sociale idealen op het landelijk beleid. Uiteraard zal dit ook lokaal doorwerken en dat stemt ons gelukkig.

Ik ben ook blij dat er een verdeling van zetels is waarbij er geen allergrootste partij is met het “alleenrecht”. Ik bedoel hiermee dat er geen partij is die meer dan de helft van de zetels heeft maar ook dat er zelfs meerdere partijen nodig zijn om tot een meerderheid te komen. Waarom? Omdat “we” zo met elkaar in gesprek moeten blijven.

Net zo mooi vind ik het dat ik het vertrouwen van mijn dochter en schoonzoon kreeg om voor hen per volmacht te stemmen. Zwevers, die op het laatst voor 2 verschillende partijen kozen die ook nog eens verschilde van mijn partij. Ik vind dat de basis van onze democratie. Samen in gesprek, naar elkaar luisteren met wederzijds respect en voor een ieder het beste vinden. Ik ben er ook heel trots op dat wij dat in ons gezin ook respecteren en waarderen. Samen hadden we een centrumlinkse stem. Nu nog zien hoe dat in Den-Haag vorm kan krijgen. Al die verschillende partijen … Ik ben dan ook reuze benieuwd hoe dat verder gaat, maar kan me er ook op verheugen: samenwerking met wederzijds respect, in welke samenstelling dan ook.

 

Wat ik me altijd heeft gefascineerd is stemmen en vooral hoe de stemmen geteld worden. Daar kom je nooit bij, tenzij je op het stembureau zit. Als lokale politicus vind ik het niet gepast om daar te zitten en dus had ik mijn wens al laten varen. Tot de avond van 15 maart. Na de vergadering zouden we samen komen in een lokale gelegenheid; samen naar de uitslagen kijken met alle partijen van de gemeente. Ik ben er niet bij geweest, ja heel laat ben ik er heel even nog langsgegaan. Er waren na 01:00 uur nog een paar diehards over die eigenlijk ook al wel moe waren.

Waarom ik er pas zo laat was? Nou, na de vergaderingen in het stadhuis vertrokken we gezamenlijk richting de bijeenkomst. Een van mijn collega’s wilde een foto maken van het stemmen tellen. Tja, … daar wilde ik ook wel even mijn blik om de hoek werpen. De ruimte lag vol met stembiljetten en een aantal mensen die hielpen met het tellen. Ik schat in dat er toen zo’n 10 mensen druk waren. Op de vraag of we een foto mochten maken kregen we een ja, maar ook “Het zou nog fijner zijn als je mee zou helpen tellen!”. Dat heb ik voor de zekerheid nog een keer gevraagd want, kon ik nou een van mijn wensen verwezenlijken?! Ja dus! Ik heb daarna tot laat geholpen met diverse mensen. Een mengelmoes van onze inwoners en ambtenaren die daar samen de uitkomsten van de democratie verwerkten. Wat een enorme klus! Ruim 2000 van die grote stembiljetten uitvouwen, op partij leggen en later op voorkeurstem. En maar tellen of alles nog klopte; het aantal stempassen, de volmachten en de kiespassen met het aantal uitgebrachte stemmen. En zo ook de totalen van de partijen en de som van de voorkeurstemmen. Samen werkte we aan hetzelfde doel; eerlijke democratie. Ik ben de dag erna nog steeds gelukkig (en ook heel moe) dat ik dit heb mogen meemaken. Dank jullie wel collega tellers en voorzitter van het stembureau die dit zo goed heeft begeleid!