Lida blogt: minimabeleid en schuldhulpverlening

In de laatste raadsvergadering van 2016 stond onder meer het beleid ten aanzien van de schuldhulpverlening op de agenda. In deze blogpost vertelt Lida Zegel - van Tiel over haar persoonlijke drijfveren, ervaringen en inzet.  

Als raadslid voel ik een verantwoordelijkheid en als ik me zorgen maak wil ik die delen. Als ik ze deel wil ik ze ook verder uitzoeken. En als dan blijkt dat ik niet de enige ben en er nogal wat vanaf hangt …. Wat zou jij doen?
In de gemeenteraad, net als op heel veel plekken, weet je dat “de meeste stemmen gelden”. Zo kun je niet altijd je zin krijgen en er kan ook wel eens iets gebeuren waar je helemaal niet blij mee bent. Zuchten (en ook best wel even balen) en weer doorgaan, vooral controleren of het wel zo gaat als er zou moeten gaan.
En wat als je van te voren nou uit meerder hoeken signalen krijgt dat er weleens een grote fout gemaakt kan worden? Wat doe je dan?! Ik hoop dat je dan denkt zoals ik: Ik ga mijn uiterste best doen om de zorgen waarheid te laten worden. En hoe doe je dat dan?
Door heel veel contact te hebben gehad de afgelopen week kwam ik in overleg met collega raadsleden tot het besluit om dan maar iets te doen wat niet helemaal gangbaar is. We konden namelijk op geen enkel moment nog wat in het bijzijn van de hele raad (je wil toch ook laten zien waar de zorgen over gaan, en waar al over beslist is) doen aan vragen of opmerkingen bespreken. De enige oplossing was daarom een “motie vreemd aan de orde” waarin ik samen met de collega van de ChristenUnie aan de wethouder vroeg om nog eens na te denken over bijzondere gevallen en deze meer te beschrijven. Daarnaast wilden we dat de gemeente de jurisprudentie die er al op dit onderwerp ligt, te leggen over het beleid wat we voor Deventer hebben vastgesteld. De collega van Deventer Sociaal heeft ook meegedacht en de motie mee ingediend. De laatste vergadering van het jaar dit nog bespreken was best wel een gedoe en niet op de laatste plaats omdat iedereen het gedoe hierom heen al wel een beetje zat was. Dat kon ons als indieners niet schelen, immers wij wilden het beste voor Deventer!
Het debat heeft in ieder geval meer inzicht voor de hele raad gegeven. Zoals altijd op het sociale domein hebben we ook hier aangegeven vooral constructief mee te willen denken met begrip voor de bezuiniging en het feit dat er keuzes gemaakt moeten worden. Iedereen kon weer zijn stem geven maar uiteindelijk waren het alleen de indieners die voor waren en dus geen meerderheid kregen. Is dan alles verloren? Nee, zeker niet. De wethouder heeft een aantal toezeggingen gedaan die al hoopgevend zijn. Een stap in onze richting. Overigens was dit ook de reden van meerdere partijen om de motie niet meer te steunen.

En nu, nu is het reces. Ik ga ervan genieten, even geen politieke vergaderingen. In 2017 gaan we er weer vol tegenaan. Bij deze wens ik iedereen een rustige periode en een hoopvol 2017!

Lida

P.S. Als je denkt waar ging de motie nu over en wat is er nu aan de hand … kijk dan terug op de website van de gemeente Deventer voor de diepere inhoud.  https://deventer.raadsinformatie.nl/vergadering/251350/Raadsvergadering%252021-12-2016?