jongerenraad deventer

Jongerenraad in Deventer: hoe en waarom?

Heel veel jongeren in Deventer zitten met iets. Ze zitten ermee, maar kunnen het niet kwijt. Dat is een probleem en dat kunnen we oplossen. Waar ze mee zitten? Hun mening!

Maar er is een oplossing: een officiële bij de Nationale Jeugdraad aangesloten Jongerenraad. Daarom hieronder 9 reden waarom jongeren vinden dat er een Jongerenraad moet komen!

We hebben goede ideeën, maar weten niet altijd hoe we die kwijt kunnen

Jongeren hebben andere problemen en oplossingen dan volwassenen, het is voor ons echter moeilijk om een plek te vinden waar we met onze oplossingen terecht kunnen. Een jongerenraad is zo’n plek.

We denken anders dan volwassenen

Omdat we in een andere tijd zijn opgegroeid met andere mogelijkheden denken we ook anders dan ouderen. Niet per se beter of slechter, maar anders. En voor de beste oplossingen hebben we beide nodig.

We weten niet wat er in het verleden is gebeurd, we zien alleen wat nu beter kan

Vaak gaat het in de gemeenteraad over dingen die ooit in het verleden zijn besloten of gebeurd. Je kan uiteraard leren van het verleden en dat is ook nodig, maar af en toe is het ook heel nuttig als mensen met een frisse blik zonder kennis van het verleden naar de problemen kijken.

De NJR kan ons goed begeleiden om positief kritisch te zijn

De Nationale Jeugdraad is een organisatie die jongerenraden door het hele land begeleid in het geven van adviezen aan de gemeenteraad en het college. Zij geven trainingen en andere begeleiding zodat wij onze meningen het beste kunnen verwoorden.

De raad en het college kan wel wat frisse input gebruiken (zo af en toe)

Wanneer je als raad of college al tijden bezig bent een probleem op te lossen kan het gebeuren dat je vast komt te zitten in een beperkt aantal mogelijkheden. Op dat moment kan een Jongerenraad voor de nodige frisse input zorgen.

We nemen geen blad voor de mond

We zeggen waar het op staat. Als wij een bepaalde mening hebben over een onderwerp dan zullen wij het precies zo zeggen zoals wij het bedoelen. Dat durven wij en zullen wij gaan doen.

Een Jongerenraad is onafhankelijker dan een kinderraad

De pas opgerichte kinderraad is onderdeel van de gemeente en de onderwerpen waar zij het over hebben worden ook aangedragen door het college. Een Jongerenraad is onafhankelijk en zal ook zelf onderwerpen kunnen aandragen.

Een Jongerenraad kan ook ongevraagd advies geven, daar krijg je de beste ideeën door

Omdat de Jongerenraad ook zelf onderwerpen kan aandragen kan een Jongerenraad ook ongevraagd advies geven. Ongevraagd advies leid vaak tot hele goede nieuwe ideeën waar de raad en het college vervolgens gebruik van kunnen maken.

We worden zo meer bij de politiek betrokken en raken er meer in geïnteresseerd

Politiek is niet altijd leuk en staat voor ons gevoel best ver van ons af. Toch worden in de politiek de beslissingen genomen die bepalend zijn voor ons leven. Doordat we in een Jongerenraad direct de politiek kunnen aanspreken op een laagdrempelige manier worden we meer bij de politiek betrokken.