INTERVIEW: Lida Zegel kijkt voor-en achteruit

Raadslid Lida Zegel heeft voor 2018 goede voornemens gemaakt en blikt daar in dit interview op terug. Ook blikt zij vooruit op enkele sociale thema's voor 2019.

Aan het begin van het nieuwe jaar blikken we terug, maar vooral vooruit. Dit keer met raadslid Lida Zegel. We stelden Lida 10 vragen over haar goede voornemens.

 

Voor we beginnen met het nieuwe jaar eerst een terugblik naar je vorige goede voornemens. In 2018 maakte de fractie namelijk ook goede voornemens, klik hier voor de link:  https://deventer.groenlinks.nl/nieuws/de-goede-voornemens-van-lida-zegel

 

 1. Jouw vorige voornemen was om te blijven zoals je bent. Is dat gelukt?

JA! Durft Lida volmondig te zeggen. Vooral de persoonlijke ontmoetingen stonden voor haar centraal en daar is niets aan veranderd. Gelukkig, vindt zij ook zelf. Lida heeft met de verkiezingen, op 21 maart, 1596 voorkeurstemmen gekregen. Zij weet dat heel veel mensen ook bewust persoonlijk op haar gestemd hebben. Als mensen je niet kennen doen ze dat niet, aldus Lida.

 

 1. Is er na de verkiezingen wat veranderd ten opzichte van andere jaren voor jou?

In 2018 zijn we in Deventer behoorlijk gegroeid. Als je van 3 naar 5 raadleden groeit én daarnaast nog 4 opvolgende “meedoeners” in de fractie hebt kun je de onderwerpen nog beter verdelen. Dit voordeel is voor Lida dat zij zich in haar 2e periode zich nog meer kan focussen op sociale thema’s.

 

 1. Klinkt mooi, maar … Wat zijn de sociale thema’s dan? En waar ligt jouw focus dan?!

Mijn onderwerp is de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), dat gaat over alles wat met zorg en preventie boven de 18 jaar te maken heeft. Eigenlijk wil Lida bij alles nauw bij betrokken zijn. Ja, geeft ze toe, dat is heel veel en zeker ook nog extra als er iets actueels tussendoor komt… Op aandringen komen er 3 onderwerpen boven: Vraagafhankelijk vervoer, de sociale teams en PGB (Persoons Gebonden Budget).

 

 1. Vraagafhankelijk vervoer?

Misschien zegt het meer als ik PlusOV noem. Een heel lang verhaal … PlusOV is de organisatie waar we als gemeente het route gebonden vervoer (voornamelijk leerlingenvervoer) en het vraagafhankelijke vervoer hadden onder gebracht. Over het leerlingenvervoer (leerlingen die naar school vervoerd worden) waren we zo ontevreden dat we dit nu anders gaan organiseren als gemeente. Hiermee zijn we uit PlusOV gestapt. We zouden dit ook doen voor het vraagafhankelijk vervoer, maar dit hebben we toch maar niet gedaan, zegt Lida als raadslid.

 

 1. Wat is “vraagafhankelijk vervoer”?

Dit is wat vroeger de regiotaxi was. Als je niet gebruik kunt maken van normaal vervoer, van jezelf of van het openbaar vervoer, kun je een speciale taxi aanvragen. Dit is ook iets waar de gemeente voor moet zorgen. Dit besteden we uit aan een vervoercentrale (PlusOV) waar nog meer gemeenten in meedoen. Al die gemeenten regelen via PlusOV dat er afspraken zijn met taxibedrijven over de kosten en over de inzet van vervoer. Samen met de andere gemeenten betalen we daar geld voor om dat goed te laten regelen. Heel even hebben we in Deventer nog gedacht dat we het ook anders zouden kunne doen maar dat bleek wel heel erg ingewikkeld. Lida geeft nog een keer aan dat het vooral belangrijk is dat dit goed geregeld is. Mensen moeten in Deventer zo veel mogelijk mee kunnen doen en liefst zo goed mogelijk. Nu we bij PlusOV blijven met deze voorziening vindt Lida het belangrijk dat dit ook goed, zelfs liever beter, gaat. Lida was al heel erg betrokken maar zal het nu zeker actief blijven volgen. Als er wat aan de hand is zal ik daar meteen op reageren, aldus Lida. Gelukkig komen er ook mensen naar mij toe om te vertellen hoe het gaat. Zo hoor ik of alles wat we bedenken ook echt zo gaat, en dat vindt Lida belangrijk om te weten maar ook om over in gesprek te blijven.

 

 1. Het 2e onderwerp dat je noemde; de sociale teams. Wat is hiermee?

Als je in Deventer zorg nodig hebt kom je al snel bij het sociale team in jouw buurt uit. De verschillende teams zijn door de gemeente opgericht om de zorg zo dichtbij mogelijk te laten zijn. De gemeenteraad is hier dan ook verantwoordelijk voor. De organisatie van al die teams is nog wat zoeken geweest. Het was een hele verandering, weet Lida te vertellen, toen de gemeente in 2015 ineens verantwoordelijk werd voor de zorg. De manier waarop we dat veranderd hebben moeten we goed in de gaten houden; doen we wat we moeten, gaat dat zoals we dat willen en hebben onze inwoners hiermee de beste manier om zorg te krijgen die zij nodig hebben. Lida geeft aan dat het ingewikkeld is om uit te leggen, maar de manier waarop we het hebben georganiseerd kan misschien nog wel beter. Voor wie? Lida vertelt over de mensen die in de teams werken die nu eigenlijk nog via een andere werkgever werken zoals Raster, MEE of de Kern bijvoorbeeld. Of het anders, maar ook beter, kan voor de mensen die in de teams werken is nu belangrijk om te bekijken. Zo blijven we altijd kijken of het goed gaat, of het beter kan en of er iets anders moet als er bijvoorbeeld ook nieuwe regels komen. Lida vind het belangrijk dat iedereen zich zo prettig mogelijk voelt om het werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Zo zijn ook onze inwoners beter geholpen als zij zorg nodig hebben, aldus Lida.

 

 1. En dan had je het nog over het PGB. Leg nog eens uit waarom jij dit belangrijk vindt.

Ik vind het belangrijk dat mensen de zorg zelf kunnen bepalen, zegt Lida. Maar er is toch genoeg zorg in Deventer? Jazeker, maar niet iedereen heeft een contract met de gemeente om zorg in natura (ZIN) te verlenen legt Lida uit. Als iemand ZIN krijgt hoeft hij/zij niets te regelen, de gemeente heeft daar dan al afspraken over gemaakt. Als je iets anders wil dan wat er al geregeld is dan moet je dat ook kunnen regelen vindt Lida. Dat kan door het geld wat anders voor jou betaald zou worden zelf te beheren in een zogenaamd Persoons Gebonden Budget (PGB). Lida legt wel snel uit dat niemand dat geld zelf ziet omdat dit uitbesteed is aan de sociale verzekeringsbank. Het doel is om iemand te helpen die zorg nodig heeft. Wie of hoe dat gaat vindt Lida minder belangrijk, als iedereen zich maar gelukkig voelt én de zorgdoelen gehaald worden. Deze doelen zijn door de persoon die zorg nodig heeft afgesproken met het sociaal team.

 

 1. Was er niet pas iets in de gemeenteraad over het PGB?

Dat klopt, zegt Lida, net voor de kerst hebben we als raad een verordening over onder andere de PGB vastgesteld. Lida kan wel uren vertellen over het PGB en hoe dit ook slim gebruikt kan worden. Een van de slimme dingen, vindt Lida, is dat er mensen langer thuis kunnen blijven wonen als vertrouwde gezichten hulp geven. Als dat meer is dan even een keer iets voor een ander doen moet dat ook kunnen. Vooral als de mensen in huis die dat anders doen daarmee een beetje rust kunnen krijgen vindt Lida. Ik ken meerdere voorbeelden van kinderen, maar ook van ouderen, die zo langer thuis kunnen blijven, vertelt Lida. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen gaat er soms iemand minder werken om meer in de buurt te zijn. Dit scheelt niet alleen heel veel kosten voor zorg in instellingen maar geeft vooral een gelukkiger leven samen. Lida heeft vooral zorgen over mensen die denken dat er zo misbruik wordt gemaakt van het geld via het PGB. Daarom wil Lida vooral de goede voorbeelden blijven benoemen en misschien wel laten zien, als dit ook te doen blijft voor die vorm van zorg betalen want een vetpot is het zeker niet. Het moet wel eerlijk blijven, aldus Lida, en niet zorgen voor meer zorgen.

 

 1. Nog een laatste opmerking? Lida’s ogen kijken doordringend …

Graag, toch nog wat … Lida kijkt even op, en legt uit dat ze net bij PGB ook aan kleine zorgaanbieders dacht.

 

 1. Kleine zorgaanbieders?

In Deventer zijn er een aantal bijzondere plekken en mensen waar ook zorg gegeven wordt als dagbesteding verteld Lida. De mensen die zich hier met hart en ziel inzetten voor bijzondere resultaten hebben zich de afgelopen maanden laten zien en horen. Zij krijgen vanaf 2019 veel minder geld voor de zorg die zij geven terwijl er niets veranderd aan wat ze doen legt Lida uit. Hoe we tot deze nieuwe tarieven zijn gekomen en waarom ik dit niet eerder heb kunnen zien of wat mee heb kunnen doen weet ik niet legt ze uit. Een grote instelling kan nog weleens schuiven met mensen of met middelen maar voor kleine organisaties is dat niet zo. Zorginstellingen zijn gevraagd naar wat mogelijk is maar het lijkt alsof instellingen die, al dan niet bewust, met PGB werken hier niet over gevraagd zijn. Dat zijn vaak de kleinere … Lida geeft aan dat het een lastig probleem is maar het komende jaar al haar aandacht verdient.

 

 

Samengevat zijn dit de goede voornemens van Lida voor 2019:

 • Vraagafhankelijk vervoer (PlusOV):
  • Zorgen dat van aanvraag tot vervoeren zo optimaal mogelijk is
  • Kijken of de organisatie van PlusOV efficiënt en effectief gaat worden
 • Sociale Teams:
  • Zorgen dat het werk zo goed mogelijk gedaan kan worden
  • Kijken hoe we hier veranderingen zo goed mogelijk laten werken
 • Persoonsgebonden budget (PGB):
  • Zorgen dat de goede verhalen over het PGB gedeeld worden
  • Kijken of het wel eerlijk is/blijft
 • Kleine zorgaanbieders en dagbesteding:
  • Zorgen dat ze kunnen blijven bestaan
  • Kijken hoe er tot betere tarieven gekomen kan worden