In Deventer lopen een aantal bovengrondse hoogspanningskabels langs of door een woongebied. Omdat er vanuit het Rijk gelden beschikbaar zijn om hoogspanningskabels onder de grond te brengen, hebben we in januari 2017 schriftelijke vragen gesteld over de mogelijkheden die de gemeente Deventer heeft om hier bij aan te sluiten. In de beantwoording wordt aangegeven dat de gemeente op dit moment niets ziet in "verkabelen" (het onder de grond brengen van de kabels) maar de mogelijkheden opnieuw zal gaan verkennen bij het ministerie van EZ en de netbeheerder. Wij volgen de voortgang van de gesprekken met interesse. Ondertussen is er in Diepenveen een bewonersgroep actief die  in overleg is met de gemeente over de mogelijke verkabeling. Ook dat volgen wij met interesse.  

In Deventer zijn er twee plaatsen waar de hoogspanningsleidingen boven de grond door of langs een woongebied lopen. Er loopt een leiding bij de Vijfhoek langs de N348 en de tweede bevindt zich in Diepenveen. Bij Diepenveen loopt een deel van de leiding dwars door de woonwijk, weliswaar niet met woningen onder de draden maar wel op korte afstand van die draden (zie foto's). Behalve dat het een ontsierend gezicht is, beperkt het de gebruiksmogelijkheden van de grond onder de draden. Ondergronds verkabelen van beide lijnen levert wat dat betreft flinke voordelen op.

GroenLinks is blij dat het gemeentebestuur de mogelijkheid tot verkabeling, samen het Tennet en het ministerie, nader gaat verkennen. Als duidelijk is wat de financiele consequenties voor de gemeente zijn, dan moet serieus in overweging worden genomen of tot verkabeling over kan worden gegaan. Wordt vervolgd dus.