Heliherrie verstoort zonnig pinksterweekeinde

De rust tijdens het prinksterweekeinde werd in een deel van Deventer bruut verstoord door heliherrie: met een helikopter voor de lol rondjes vliegen boven de stad. De provincie Overijssel had een vergunning verleend voor maar liefst 100 rondvluchten per dag en het college van Burgemeester en Wethouders van Deventer heeft daarmee ingestemd. GroenLinks heeft het college om opheldering gevraagd. 

Op 4 en 5 juni 2017 hebben er recreatieve helikoptervluchten boven Deventer plaatsgevonden. Klanten van de Supermarktketen PLUS werden rondgevlogen door een reclamehelikopter van het Lelystadse bedrijf Helicentre. Dit lijkt een sympathieke actie, want het is natuurlijk hartstikke leuk om Deventer vanuit de lucht te zien. Maar aan het geluk van enkelen kleeft de schaduwzijde van veel hinder voor de mensen en dieren op de grond. De GroenLinks fractie in Deventer kreeg dan ook een hoop meldingen van overlast. De meldingen betroffen vooral geluidsoverlast en privacyschending. En dat tijdens de Pinksterdagen! Sommige Deventenaren zagen de helikopter op een hoogte van 60 meter boven hun huis; vele malen lager dan de toegestane hoogte. De helikopter vloog vanaf het terrein waar de Intratuin is gepland, in de buurt van het Ziekenhuis, Colmschate-Zuid en vlak naast het natuurgebiedje De Douwelerkolk. En dat in het broedseizoen!

Het blijkt dat de provincie Overijssel op 2 juni 2017 een ontheffing voor maar liefst 100 vluchten per dag heeft verleend. Opmerkelijk is dat de beschikking gedateerd is op 2 juni en dat er nog 6 weken bezwaar mogelijk is. Die bezwaartermijn is dus niet afgewacht. In mei 2017 had het gemeentebestuur de mogelijkheid om bij de provincie te reageren maar het bleef stil...

Al in november 2010 heeft de GroenLinks fractie vragen gesteld over de hinder van recreatieve helikoptervluchten (zie link). Toen heeft het college aangegeven dit soort vertier ongewenst te vinden en er alles aan te willen doen om dit in de toekomst te voorkomen. Nu blijkt er doodleuk weer een vergunning te zijn afgegeven. Sterker nog: In de vergunning is aangegeven dat het college niet de mogelijkheid heeft benut om invloed te hebben op de totstandkoming van deze vergunning.

GroenLinks heeft daarom de volgende vragen gesteld:

  1. Is het college nog steeds van mening dat recreatieve helikoptervluchten boven Deventer ongewenst zijn? Zoja, waarom is er geen bezwaar gemaakt tegen de verleende ontheffing? Zonee, waar is dit gewijzigde inzicht op gebaseerd?
  2. Blijkens de ontheffing was het college al op 1 mei 2017 al op de hoogte van de ontheffing en konden er bedenkingen worden ingediend. Waarom is door het college van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt?
  3. Zijn de minimale vlieghoogten nageleefd?
  4. Hoeveel meldingen over ondervonden overlast zijn er bij het college bekend?
  5. Zitten er nieuwe aanvragen voor recreatieve helikoptervluchten "in de pijplijn"? Hoe gaat het college hier alert op reageren?