​Handelsstad Deventer is mede groot geworden dankzij de ligging aan de IJssel en haar industriehaven. Terwijl grote delen van het havengebied al lang niet meer worden gebruikt door bedrijven die van de ligging aan het water afhankelijk zijn, zijn er ook nog bedrijven die niet kunnen functioneren zonder haven omdat ze grondstoffen transporteren met schepen. Transport over water heeft veel voordelen ten opzichte van transport over de weg (minder verkeersbewegingen, luchtverontreiniging en energieverbruik). De binnenvaartsector investeert in duurzame scheepvaart en in één schip passen al snel tientallen vrachtwagens. Om milieu en verkeer te ontlasten zou de haven dan ook optimaal moeten worden gebruikt. De Deventer haven kan wel een boost gebruiken want veel watergebonden kavels worden niet functioneel gebruikt en de faciliteiten kunnen veel beter. Dit is reden om samen met onze collega's van VVD, CDA en Gemeentebelang een symposium te houden over de toekomst van de haven. Je kunt je aanmelden voor onze HavenTop op maandagavond 19 juni a.s.! 

Op maandagavond 19 juni vindt in Deventer de Haventop plaats, een initiatief van VVD, Gemeentebelang, CDA en GroenLinks ondersteund door VNO-NCW Stedendriehoek, MKB, DKW en Parkmanagement. De haven heeft alles in zich om een aanjager te worden van duurzame economische ontwikkeling in Deventer. Daar moet dan nog wel wat voor gebeuren. Politiek, bedrijfsleven en andere betrokkenen brengen tijdens de Haventop in kaart welke concrete stappen nodig zijn om de haven naar een hoger plan te tillen. Meer bedrijvigheid in de haven betekent ook een impuls voor duurzame economie en werkgelegenheid in de rest van de stad. Daarvan profiteert straks iedereen in Deventer. Hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen is het onderwerp van gesprek tijdens de Haventop. Plenair en in deelsessies komen alle aspecten van de haven aan de orde. Aan het einde van de avond zetten we lijnen uit naar een vervolgtraject.

U bent van harte welkom op maandagavond 19 juni 2017 in DOK H20 (www.dokh2O.nl ) aan de Scheepvaartstraat 13 te Deventer. We stellen het op prijs als u zich per mail aanmeldt. (tophavendeventer@gmail.com)

Het programma:

19.00 Ontvangst bij DOKH2O

19.30 Welkom door voorzitter Harry Webers. Als één van aanjagers van CleanTechRegio en De Nieuwe Hanze zal hij de vaart in het programma houden.

19.35 Start plenair programma: Hoe wordt onze haven weer een tophaven?

Met bijdragen van:

• Harold Viscaal (MKB Deventer): ambities van het Deventer bedrijfsleven

• Eddy van Hijum (CDA Gedeputeerde): Logistieke Hotspot Deventer

• Tom van der Liende: De Hanzestad herleeft, kansen voor de haven!

• Joop Mijland (Managing Director BCTN): containerterminal in Deventer?

• Joey van Elswijk (Port of Amsterdam): kansen voor duurzaamheid

• Leny van Toorenburg (BLN Schuttevaer): binnenvaart en Deventer

Tussen de verschillende bijdragen is er ruimte voor vragen en discussie.

20.45 Deelsessies: In kleine groepen spreken we over thema’s die relevant zijn in de discussie.

21.30 De laatste helft: De opbrengst uit de deelsessies wordt gedeeld met alle aanwezigen. Aan de hand daarvan trekken we conclusies voor het vervolgtraject.

22.00-22.30 Borrel, napraten en netwerken.