Nieuws gefilterd op Fractie

Waarom wil GroenLinks een wethouder Klimaat en Duurzaamheid?

Op 15 januari 2018 presenteert GroenLinks Deventer haar verkiezingsprogramma met de titel "Socialer. Duurzamer. Sterker."  In dit programma speelt klimaatbeleid en duurzaamheid een belangrijke rol. Volgens GroenLinks zullen deze thema's een bepalende rol spelen de komende jaren omdat ze bepalend zijn voor een schone en leefbare gemeente. Een opvallend speerpunt uit het verkiezingsprogramma is de wethouder duurzaamheid die wordt belast met de portefeuilles Klimaat en Duurzaamheid. Deze wethouder is betrokken bij alle besluiten van de gemeente en toetst deze op duurzaamheid.

Lees verder

De twee gezichten van de VVD

VVD voert campagne in een andere taal

‘In Deventer spreken we Nederlands’. Met die leus veroverde de VVD vier jaar geleden vijf zetels in de Deventer gemeenteraad. Een helder standpunt, waarover we toen én nu prima kunnen debatteren. Vind je dat nieuwkomers moeten assimileren, opgaan in de massa van Nederlandse kaaskoppen? Of gaat integratie meer over wederzijds begrip en volwaardig meedoen? Genoeg stof in ieder geval voor een echte discussie over inhoud, met respect voor elkaar en elkaars standpunten.

Lees verder