Duurzaamheid troef of stroef in Deventer ??

Deventer heeft een ambitieuze doelstelling: energieneutraal in 2030. Om die doelstelling in de resterende 14 jaar te behalen moet er nog waanzinnig veel gebeuren. Anno 2016 zitten we nog maar op 16% van de doelstelling, dus nog ruim 80% te gaan. Met kleine stapjes reddden we het niet meer, we hebben reuzepassen nodig. Bij een stad met zo'n doelstelling verwacht je een gemeenteraad die alles uit de kast haalt om die doelstelling daadwerkelijk te halen en een wethouder die zijn nek uitsteekt om vooruitstrevende voorstellen te presenteren. Maar... wat is de werkelijkheid?

In december 2015 vond in Parijs de grootste Klimaatconferentie ooit plaats (COP21), bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen flink terug te dringen om de opwarming van de aarde maximaal te beperken. Klimaatverandering heeft effect op ons eigen leven maar heeft  vooral gevolgen voor generaties na ons en voor mens en natuur elders op onze wereldbol. Vele overheden hebben voor aanvang opgeroepen voor een daadkrachtig lokaal, nationaal en mondiaal klimaatbeleid. Helaas ontbreekt, ondanks de oproep van de GroenLinksfractie destijds (zie onder), de handtekening van duurzaamheidswethouder Frits Rorink (CDA) onder de klimaatverklaring die bevestigt dat maatregelen worden genomen om daadkrachtig klimaatbeleid te voeren. Een teken aan de wand?

Nu zijn woorden alleen maar woorden en het gaat tenslotte om de daden. Wat is er in Deventer bereikt en wat zijn we van plan? In Deventer hebben we een "lousy" duurzaamheidsbudget van 40.000 euro maar de wethouder beschouwt dit als een uitdaging om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Voorstellen van GroenLinks om het budget significant te verhogen zijn zelfs door de wethouder afgewezen (..). De raad praat ondertussen vooral graag wat er allemaal niet kan en dat leidt soms tot lange discussies zonder gezamenlijke visie. De voorzitter van de Deventer Energiecooperatie woonde onlangs een vergadering bij van de gemeenteraad en deelde zijn ervaringen op de website ( www.deventerenergie.nl/eb_2016_03). Zijn belangrijkste vraag: "Waar zijn de politici die wel zijn bereid hun nek uit te steken voor dit belangrijke onderwerp?".  

Van een wethouder die de doelstelling Deventer energieneutraal 2030 onderschrijft, verwachten wij meer power en vooral meer regie. Kom op met ambitieuze voorstellen en zorg voor draagvlak binnen de raad! 
Binnen de stad en het buitengebied bestaan allerlei goede ideeen en briljante plannen om te verduurzamen. De duurzaamheidsarena in april 2015 bracht veel goeds op maar inmiddels zijn veel ideen al weer weggevaagd door amtelijke beleidstukken, weggewuifd of gewoonweg in de vergetelheid geraakt. In het duurzaamheidsdebat in de gemeenteraad van 20 april 2016 -stelde ik voor om de positieve energie van Deventenaren om de  stad duurzaam te maken, ook echt te gebruiken en jaarlijks een duurzaamheidsarena te laten plaatsvinden (zie bijlage motie duurzaamheidsarena). De interne discussies in de raad zouden verrijkt kunnen worden worden met de visie van deskundigen,creatievelingen en innovatoren. Niet alleen navelstaren in de raad maar ideeen ophalen. Alleen de SP steunde dit idee. De andere partijen denken kennelijk de deskundigheid zelf in huis te hebben. Zelfs  de collega's die duurzaamheid normaliter hoog in het vaandel hebben staan, vonden het een slecht idee om het elk jaar te doen; volgens hen kan het ook op andere momenten. Die voorstellen wachten we dan maar met belangstelling af. Helaas ontraadde ook de wethouder ons voorstel om Deventenaren nauwer bij de duurzaamheidsdoelstelling te betrekken!  Een gemiste kans voor zowel de duurzaamheid zelf als de participatie van inwoners bij beleid.

Ondertussen verwachten we van de wethouder wel dat die zijn spierballen laat zien in het college en echt voor de duurzaamheid gaat. Gaat het college nog klappers maken voor de verkiezingen in 2018 of zijn we met de huidige bestuursopdracht in slaap gesust?

"Klimaatverandering tegengaan vraagt ambitieus duurzaamheidsbeleid: niet omdat het kan maar omdat het moet!"

GroenLinks zal in ieder geval de komende tijd door blijven gaan met voorstellen voor een Duurzaam Deventer. Voor onszelf, voor de rest van de wereld maar vooral voor de generaties na ons. Nu loopt de duurzaamheid stroef. Laat het onze troef worden!

Tjeerd van der Meulen