dierenwelzijn deventer standpunt

Dieren zijn geen publiekelijk amusement

Door Koen Boswinkel (#3) en Halla Baher (#5)

‘Politieke beslissingen hebben grote gevolgen voor de levens van dieren. Mensen bepalen waar ze leven, hoe ze leven, en vaak ook wanneer en hoe ze sterven.’ Met deze uitspraak onderstreept filosofe Eva Meijer in haar boek De soldaat was een dolfijn dat wij als mensen veel invloed hebben op het leven van dieren. Dat is een grote verantwoordelijkheid die wij serieus moeten nemen. Voor GroenLinks betekent dit dat als het aan ons ligt er niet langer ruimte is voor evenementen waar dieren puur en alleen als amusementsmateriaal dienen.

Kunst(jes) en dieren

Kunst kent vele vormen. Kunst laat lachen, ontroert of laat ons het gedoe van alledag in ieder geval voor even vergeten. In Deventer kennen we vele vormen van kunst en cultuur, waaronder evenementen. Onder deze evenementen kunnen we ook circussen en de kermis scharen. Twee vormen van amusement waar dieren van oudsher een amuserende rol in vervullen en die mensen even hun ellende laten vergeten of een vertederende aaahh laten klinken. De afgelopen jaren is er terecht veel aandacht gekomen voor het welzijn van deze amusementsdieren. Onderzoeksjournalisten lieten zien hoe dieren worden mishandeld om ze tot bepaalde kunstjes te dwingen, iets waarvan veel mensen acuut misselijk worden. Dieren gebruiken om mensen puur en alleen tijdens evenementen een pleziertje te gunnen is in de ogen van GroenLinks niet wenselijk. Daarom zijn wij helder: in Deventer is daar geen ruimte voor! Met mensen voor even een leuke tijd bezorgen tijdens een evenement is helemaal niks mis. Maar niet over (of op) de rug van dieren. 

Dieren zijn dieren

Sinds 2015 is het verboden voor circussen om te werken met wilde zoogdieren. Met dit verbod is uitgesproken dat het ongewenst is dat deze dieren te weinig in de natuurlijke omstandigheden kunnen leven. De amusementswaarde weegt niet op tegen de ‘ont-dierlijking’ van deze dieren. Maar daarmee zijn we er wat GroenLinks betreft nog niet. Het gaat bij dit soort evenementen nooit over de intrinsieke waarde van dieren. Deze waarde bestaat, gebaseerd op een groot onderzoek, uit drie onderdelen: de kwaliteit van de natuurlijke omgeving, de mate waarin dieren worden aangepast aan de mens en de aard/kwaliteit van de zorg voor het dier. Deze drie dingen maken dat het voor GroenLinks ongewenst is om dieren als amusement te gebruiken.  

Goed voorbeeld 

De manier waarop er in Amsterdam wordt omgegaan met dit soort evenementen kan als goed voorbeeld dienen voor Deventer. In deze stad moet er voor alle evenementen met een dier een vergunning worden aangevraagd, zodat het dierenwelzijn kan worden gecontroleerd. Het gemeentebestuur ontmoedigt tegelijkertijd het aanvragen van dit soort vergunningen door mensen te bewegen om alternatieven te bedenken voor dit gebruik van dieren.  

Dierenwelzijn in Deventer? 

GroenLinks wil in de komende periode echt werk gaan maken van dierenwelzijn en daar horen evenementen met dieren niet bij. Dat betekent dat er geen vergunning wordt verleend op het moment dat dieren als amusementsmateriaal onderdeel van het evenement zijn. Eén kenmerk hebben kunst en dieren namelijk gemeen: ze hoeven niet per definitie te plezieren om van waarde te zijn. Ze zijn waardevol in zichzelf en dat moeten we beschermen. 

"De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren".