respect en gelijkheid in deventer diversiteits voorstel groenlinks

In Deventer zou gelijkheid een vanzelfsprekendheid moeten zijn

Door: Ömer  Melikoğlu (#4) en Halla Baher (#5)

Het heeft even bloed, zweet en tranen gekost, maar 7 maart was het dan eindelijk zover. Het initiatiefvoorstel Deventer Divers van Ömer  Melikoğlu (GroenLinks) en Rob de Geest (Partij van de Arbeid) werd met een ruime meerderheid aangenomen in de raad.

Inhoud "Deventer Divers" voorstel

Mensen moeten trots zijn op hun identiteit. Naam, afkomst, leeftijd, geaardheid en sekse zouden er niet toe moeten doen. 

Helaas is het anno 2018 nog steeds de  werkelijkheid dat we bovenstaande zaken, bewust of onbewust, mee laten wegen bij de beslissing om iemand wel of niet aan te nemen. Diverse onderzoeken  bevestigen dit en laten zien dat er nog steeds veel discriminatie plaatsvindt op de arbeidsmarkt.

Het initiatiefvoorstel  Deventer Divers is een opdracht aan het college van B&W om het diversiteits-en anti-discriminatiebeleid actief te versterken en uit te breiden. Dit ter bevordering van gelijke behandeling en kansen en het tegengaan van discriminatie.

Zo doen we een stap in de goede richting, naar een diverse en inclusieve samenleving in de gemeente Deventer.

Anoniem solliciteren in Deventer

In het initiatiefvoorstel worden verschillende voorstellen gedaan voor een actief diversiteits- en anti-discriminatie beleid. 

Één van die voorstellen is een proef met anoniem solliciteren. Anoniem solliciteren kan een concrete stap betekenen in de bestrijding van discriminatie, het tegengaan van vooroordelen en ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt. 

Anoniem solliciteren draagt bij aan het selectieproces, waarbij mensen worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten.  Voor eventuele  blinde vlekken of persoonlijke voorkeuren is dan geen plek.

In de gemeente Den Haag is er met succes geëxperimenteerd. Daar werd in eerste instantie alleen de naam weggelaten en nu wil men verder experimenteren met het weglaten van de leeftijd.

Toekomst van Deventer

Met de invoering van actief diversiteitsbeleid binnen de eigen gemeentelijke organisatie willen we bedrijven en instellingen stimuleren dit ook te gaan doen.

Voor 1 april 2018 is de bedoeling dat we geïnformeerd worden over de voortgang en de uitwerking door B&W, dit rond 1 juni 2018 aan te bieden aan de raad, voor bespreking en verdere besluitvorming. 

Laten we als gemeente het goede voorbeeld geven, zodat we in de toekomst wél kunnen zeggen: “In Deventer is gelijkwaardigheid vanzelfsprekend.” Goed voorbeeld doet goed volgen.