In maart 2012 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om met de oplevering van het stadhuiskwartier het Grote Kerkhof autovrij te maken. De coalitiepartijen Gemeentebelang, PvdA, D66 en CDA koppelden daar in 2014 een extra voorwaarde aan: er moet eerst voldoende vervangende parkeercapaciteit in de binnenstad zijn. Uit parkeertellingen in de Deventer parkeergarages en pleinen in 2016 bleek dat er sprake was van een forse overcapaciteit. Op een drukke zaterdagmiddag ligt de bezettingsgraad onder de 65%; honderden plekken zijn er nog vrij!. Ook de dichtstbijzijnde Wilhelminabruggarage (nu: Brinkgarage) heeft op dat moment nog ruim 50 plaatsen vrij. Alle plaatsen liggen binnen een acceptabele loopafstand tot de winkels. Het college had dan ook al in 2016 tot actie kunnen overgaan door het besluit tot het autovrij maken te effectueren. Helaas bleef het stil bij college en coalitiepartijen. In de gemeenteraad van 3 mei 2017 hebben we daarom met een motie opgeroepen om medio juli 2017, conform de afspraak, het plein autovrij te maken. Helaas lapt een meerderheid van de raad deze afspraak aan de laars. Alleen Deventer Sociaal en ChristenUnie deelden onze opvatting dat wat je beloofd hebt ook moet doen. 

GroenLinks wil een boeiende beleefstad met pleinen waarbij  je de stad kunt beleven. Het Grote Kerkhof is een topattractie van formaat.  Pas als de auto's verdwenen zijn, zie je de schoonheid.

 "een authentiek en autoluw Grote Kerkhof is een visitekaartje voor de binnenstad en zal de economische vitaliteit bevorderen."

De intrinsieke schoonheid van het autovrije plein zorgt er voor dat je niet allerlei kunstmatige maatregelen hoeft te treffen voor de herinrichting. Daarom kan het plein ook zo goed nu al autovrij worden gemaakt in afwachting van een besluit over herinrichting en dat is altijd de afspraak geweest. Tot die tijd kan de stad laten zien hoe cultuur, sport en recreatief gebruik mogelijk is. Een beeldententoonstelling, muziek, een beachvolleybalveld, broccante, Smaak van Deventerfestival noem maar op. Allemaal attracties die bezoekers naar deze kant van de stad trekken en zowel de belevingswaarde als de economische vitaliteit bevorderen. De parkeergelegenheid voor invaliden en enkele stadhuisparkeerders blijft natuurlijk bestaan en binnenkort rijdt het centrumbusje weer, dus de bereikbaarheid blijft gewaarborgd. Parkeren blijkt echter een hoop emoties op te roepen die niets meer te maken hebben met feiten. Helaas waren de boze reacties van ondernemers die een aantasting van het ondernemersklimaat vreesden reden voor de coalitiepartijen om de afspraak niet na te komen en het autovrij maken opnieuw op te schuiven. Teleurstellend en ongeloofwaardig. Lichtpuntje is wel dat de coalitiepartijen hebben besloten om op korte termijn gelijk geld vrij maken voor herinrichting  (in welke vorm dan ook) en op 1 januari 2018 daadwerkelijk te starten met de herinrichting. 

De parkeertellinggegevens over 2016 laten in ieder geval overduidelijk zien dat we in Deventer geen parkeerprobleem hebben: de parkeergarages hebben ruime overcapaciteit en kampen dus met leegstand. Op basis van die cijfers is het niet noodzakelijk om over te gaan tot aanleg van nieuwe parkeerterreinen, zoals het plan om 300 gratis parkeerplaatsen aan te leggen in de uiterwaarden van het Worpplantsoen. 

Het autovrij maken van het Grote Kerkhof vergt een lange adem. Het zou daarbij wel behulpzaam zijn als politieke partijen zich ook aan de afspraken houden en zich bedienen van feiten in plaats van zich te laten leiden door emoties.