Nog een zomertje wachten en dan is het zover. Het college wil het Grote Kerkhof in de zomer van 2017 geheel autovrij maken. Als eerste stap zullen er circa 30 parkeerplaatsen verdwijnen om plaats te maken voor terrassen. Voor de resterende plekken die door het opleveren van de ondergrondse parkeergarage onder het stadhuis beschikbaar komen, hoopt het college de komende periode nog op creatieve initiatieven uit de Deventer samenleving. Uiteindelijk zal in november 2016 een plan voor een geheel autovrij plein aan de raad worden voorgelegd. Dit staat in de antwoordbrief van het college van Burgemeester en wethouders op vragen van de fracties van PvdA, D66 en GroenLinks. 

In 2012 heeft de gemeenteraad  - op initiatief van GroenLinks - besloten om in 2015 na de oplevering van het nieuwe stadhuis, het Grote Kerkhof  autovrij te maken en het plein voortaan een publieke functie te geven. Het historische plein met de imposante Lebuinuskerk als decor is natuurlijk een toeristische trekker van formaat en kan, samen met de unieke en internationaal erkende kwaliteit van het stadhuiskwartier, een impuls geven aan Deventer als boeiende beleefstad. Extra voorwaarde uit het in 2014 aangetreden nieuwe college van B&W was dat er voldoende vervangende parkeercapaciteit beschikbaar zou zijn. Met de opening van de Polsstraatgarage (126 plekken) was voor wat betreft de 63 vergunninghoudersplaatsen aan die voorwaarde voldaan en kan dit deel van het plein worden schoongeveegd en ingericht voor horeca en recreatie. Voor de resterende 46 betaald parkeerplaatsen (parkeerautomaatparkeren) wordt de komende maanden een oplossing gezocht.
Fractievoorzitter Tjeerd van der Meulen: "Hoewel het autovrij maken langzamer gaat dan destijds is afgesproken, zijn we blij dat het college nu ook duidelijk aangeeft dat zij in de zomer van 2017 een geheel autovrij wil hebben en nu een eerste bescheiden stap zet door ruimte te geven aan initiatieven op het deel van het plein waarvoor vervangende parkeercapaciteit is gevonden. In november gaat het college het totaal autovrij plan voorstellen en kunnen we het dossier eindelijk afsluiten. In de zomer van 2017 kan Deventer dan eindelijk rondlopen of uitrusten op dit fraaie stadsplein. Over een aantal jaar zullen we ons – net als destijds bij het afschaffen van de parkeerplaatsen op de Brink – niet kunnen voorstellen dat dit ooit een parkeerplaats is geweest."