Artikel 1 Grondwet krijgt een prominente plek in stadhuis

Op 1 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Deventer unaniem ingestemd met de motie van GroenLinks om de tekst van artikel 1 van de Grondwet op een prominente plek in het stadhuis van Deventer aan te brengen. Iedere burger van Nederland zou de tekst en betekenis van artikel 1 behoren te kennen. Raadslid Ömer Melikoglu: “Het is goed om onszelf en anderen er steeds aan te herinneren dat er in Deventer geen plaats is voor discriminatie. Met het in beeld brengen van dit artikel, onderstrepen we als gemeente Deventer publiekelijk het belang ervan."

In artikel 1 van de Grondwet staat misschien wel de belangrijkste norm die de Nederlandse samenleving bindt:

"Allen die zich in Nederland bevinden,worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Volgens GroenLinks is het maatschappelijke en politieke debat verhard en lijkt deze uitgangspunt van de Grondwet aan betekenis in te boeten. Omdat het discriminatieverbod en gelijkheidsbeginsel in artikel 1 één van de belangrijkste grondslagen is voor de overheid, is het een goede zaak om hier vaak aan herinnerd te worden. Raadslid Ömer Melikoglu: "De Grondwet is gemeenschappelijke wijsheid. En het siert de gemeente Deventer om deze wijsheid met volle overtuiging uit te stralen. Het college gaat nu snel aan de slag met de uitvoering van de motie en artikel 1 zal binnenkort als verbindend symbool te zien zijn op of in het stadhuis."