tjeerd van der meulen

Tjeerd van der Meulen

Fractievoorzitter

"Investeren in groen: winst verzekerd"

Deventer is een stad op trots op te zijn. De fraaie historische binnenstad in combinatie met de uiterwaarden en het groene buitengebied maken het een gemeente om van te houden en je thuis te voelen. Ik zet mij in voor een schoner, duurzamer, socialer, toleranter Deventer. Sinds 2010 doe ik dat als opvolger, per 23 maart 2016 als Fractievoorzitter.

Wie ben ik?
Ik ben in 1967 in Nijmegen geboren en in 1988 als student Milieukunde naar Deventer vertrokken. Na mijn studie in Deventer heb ik als milieudeskundige bij het Ministerie van VROM in Den Haag gewerkt en gewoond, maar in 2000 ben ik, met vrouw en kinderen, teruggekeerd naar Deventer. Sinds 2008 woon ik in Diepenveen. Voor mij de perfecte plek om te wonen; dicht bij de bossen en uiterwaarden maar op de fiets kan ik binnen 15 minuten in het centrum of op het station zijn. Ik houd van het groen van het buitengebied maar ook van de dynamiek van de stad.

Sinds 2010 ben ik als raadsopvolger actief binnen de fractie van GroenLinks. De afgelopen jaren heb ik mij vooral bezig gehouden met besluitvorming op het gebied van milieu, duurzaamheid, natuur en ruimtelijke ordening maar mijn interesse en betrokkenheid is veel breder. In de tijd van aanhoudende bezuinigingen is het nodig om de juiste keuzen te maken waarbij de sterkste schouders altijd de zwaarste lasten dragen en de minst bedeelden niet de dupe worden. Senioren en studenten tellen bij GroenLinks ook mee! Het is een voorrecht om de Groene en Linkse idealen in de praktijk te brengen! In maart 2016 heb ik Carlo Verhaar opgevolgd als fractievoorzitter en op 23 maart ben ik als raadslid geinstalleerd.   

Wat zijn mijn drijfveren?
Welvaart heeft zijn prijs: de biodiversiteit is afgenomen, lucht en water zijn vervuild en als we ons voedsel in de supermarkt halen dan weten we niet meer wat er in zit en waar het vandaan komt. We zijn nog steeds verslaafd aan olie en steenkool terwijl de wind en zon onuitputtelijk en gratis zijn. GroenLinks is bij uitstek de partij die consequent en constructief opkomt voor de belangen van dieren, de natuur en het milieu. Daar draag ik, het liefst met concrete initiatieven en actie, graag aan bij! Daarnaast ben ik erg betrokken bij bestuurlijke vernieuwing en zet ik mij in voor een open en tolerant Deventer. Prachtige stad, geweldige mensen. 

In de afgelopen ze  jaar heb ik als raadsopvolger mij actief kunnen mengen in de politieke discussies over onder andere windenergie en zonne-energie. Ook heb ik mij ingezet voor meer gifvrije onkruidbestrijding in de openbare ruimte (hetgeen medio 2013 heeft geleid tot de beëindiging van het gebruik van glyfosaat/RoundUp), het behoud van waardevolle bomen en het stimuleren van vervoer van goederen over het water in plaats van over de weg. De komende jaren zal ik mij continue blijven inspannen voor echte duurzaamheid in Deventer.

Raadslid zijn
Om je idealen te bereiken moet je constructief samenwerken met andere partijen. Daardoor kun je de wereld niet in één dag veranderen maar gaat het stapje voor stapje. Het is voor mij een eer om als vertegenwoordiger van de inwoners van Deventer in de gemeenteraad zitting te nemen. Raadslid zijn is voor mij veel meer dan vergaderen. Sterker nog; vergadertijd houd ik bij voorkeur beperkt om tijd te besteden aan de zaken die in de stad en buitengebied aan de hand zijn. Ik hou er van om met Deventenaren te spreken over hun stad en locaties te bezoeken. Je kunt mij altijd bellen of mailen en een antwoord ontvang je altijd!

Tjeerd van der Meulen

Wil je meer over mij weten of heb je vragen? Stuur mij dan een email en ik neem contact op

Emailadres: tjeerd@gldeventer.nl of tjeerdvandermeulen@concepts.nl 

of bel : 06-1969.8358

​je kunt mij ook volgen op twitter onder de naam @groentjeerd