lida zegel

Lida Zegel - van Tiel

Gemeenteraadslid

Ik ben Lida Zegel – van Tiel, geboren in 1965 en sinds 1990 inwoner van Deventer. Samen met mijn man ben ik eind 1990 van Den Haag naar Deventer verhuisd. Daarvoor had ik ook in Amsterdam en omgeving gewoond en gewerkt. Ik ben geboren en getogen in Leusden, waar ons gezin tussen de boerderijen woonde. Je kan zeggen dat mijn wortels op het platteland liggen en mijn ontwikkeling is doorgegaan in de randstad.

In Deventer heb ik op vier heel verschillende adressen gewoond. Begonnen in Groot-Douwel Colmschate, via de Worp en Bathmen wonen we nu in Voorstad. Ons eerste kind is geboren in Colmschate, de tweede op de Worp en de derde in Bathmen. Nu in Voorstad wonen we nog met onze jongste, de oudste twee kinderen zijn ondertussen het huis uit. De mantelzorg voor mijn schoonmoeder speelt ook een grote rol in ons gezin. Het is onze wederzijdse wens om haar iedere dag te bezoeken in het verpleeghuis aan de Smedenstraat.

Na mijn eerste opleiding in de klinische chemie (ziekenhuis laboratorium) heb ik op diverse plekken gewerkt. In Deventer ben ik, na een periode van zorg voor de kinderen en het reilen en zeilen in huis, in de ouderzorg terecht gekomen. Een bewuste keus omdat ik graag met mensen werk en me tussen de mensen begeef. Met alle ervaringen uit het vele vrijwilligerswerk dat ik daarvoor had gedaan ben ik aangenomen als activiteitenbegeleider in het P.W. Janssen verpleeghuis. Daar heb ik mij doorontwikkeld als miMakker. Een miMakker ziet eruit als clown en heeft als doel contact maken met mensen die lijden aan dementie of een verstandelijke beperking. Deze mooie vorm van belevingsgerichte zorg is mij recht uit het hart gegrepen.

Een greep uit de diverse hobbies en vrijwilligerswerk: koken, ook voor de BuurtEetTafel, meedenken in Voorstad-Oost in diverse groepen, EHBO, voor scouting  Overijssel/Nederland af en toe nog een training geven, AbvaKabo FNV waar ik reserve bondsraadlid ben, en uiteraard GroenLinks waar ik bestuurssecretaris ben en meedraai in de landelijke werkgroep GroenLinksPlus! (de ouderen in GL).

Waarom wil ik in de gemeenteraad?

Het is al ruim vijf jaar geleden dat mij de vraag werd gesteld om op de kandidatenlijst voor GroenLinks te komen. Mijn gezin was daar toen nog niet voor: “Als jij iets doet, doe jij het met hart en ziel en kost je dat veel tijd!”. Die tijd wilde mijn kinderen mij nog graag thuis hebben. Uiteraard is de vraag wel blijven hangen en heb ik er regelmatig aan gedacht. Na de zomer van 2012 ben ik vaker naar de fractievergaderingen gegaan en heb ik vele politieke markten en gemeenteraadsvergaderingen bezocht. Ik dacht meer een persoon dicht bij de mensen te zijn zoals ik mij al vele jaren in Voorstad-Oost inzet en niet zonder resultaat. Ik wil mijn raadswerk dan ook niet alleen binnen de muren van het stadhuis laten plaatsvinden maar juist in de wijk. Daar waar de inwoners open en eerlijk in gesprek gaan en er veel aan wijsheid op straat ligt.

Nu met de verschuivingen van de landelijke taken naar de gemeentes maak ik me zorgen over de zorg. Ik weet door mijn werk wat zorg is en wat dit inhoudt voor de mensen, ik word betaald uit de AWBZ in het verpleeghuis, ik weet hoe het is als je mantelzorger bent. Reden genoeg om alleen daarom al als volksvertegenwoordiger in de raad te willen.

En waarom kies ik voor GroenLinks?

In de zomer van 2003 werd het mij allemaal te gortig. We hadden het jaar daarvoor te maken gehad met een politieke moord en iedereen leek steeds meer te mogen uitroepen. De manier van hoe men over elkaar en met elkaar sprak in het openbaar beviel mij totaal niet. De jaren daarvoor stonden de mopjes vol met vreemdelingenhaat me ook nooit aan… Waarom gaan we niet wat meer met respect met elkaar om?! Waarom stellen we onze harten niet open en waarom delen we niet meer? Demonstreren is niets voor mij. Ik vind het heel eng hoe grote groepen mensen achter elkaar aanlopen en elkaar napraten en schreeuwen. Maar hoe laat je dan een tegengeluid horen? Dat was de eerste stap: word lid van een politieke partij en laat met een stijgend ledenaantal zien dat zij niet alleen staan in die verwoording voor respect en eerlijk delen. Ik was gegrepen door de manier en de inhoud van GroenLinks, en ben dat tot op heden nog steeds!

GroenLinks is zowel plaatselijk als provinciaal als landelijk een partij waar ik me thuis en gewaardeerd voel. Ik mag zijn wie ik ben en zo gaan we met elkaar om: met respect. Ondertussen zijn de lijnen met Den Haag en Utrecht zo kort geworden voor mij dat dit mij nog meer basis geeft dan ik al had.

In Deventer ben ik met plezier in het bestuur gekomen en ben ik een onderdeel geworden van een mooi team. Ook de samenwerking met en in de fractie is prettig en zelfs leuk ondanks de zware onderwerpen die we daar behandelen. Kortom: een team om graag onderdeel van uit te maken!