omer melikoglu

Ömer Melikoglu

Gemeenteraadslid

Mijn naam is Ömer Melikoglu. Ik ben in Turkije geboren. Begin jaren ’90 ben ik naar Nederland verhuisd. In Nederland heb ik de universitaire opleiding, beleidswetenschappen, afgerond. Vervolgens heb ik gewerkt bij non-profit instellingen als financiële adviseur en als risico-analist. Momenteel werk ik als docent rekenen bij het Graafschap College.

Hoewel er voor mij meerdere redenen zijn om raadslid te worden, wil ik me beperken tot mijn onuitputtelijke kernmotivatie. Er is een sociale ongelijkheid tussen mensen. Het waarnemen van deze sociale ongelijkheid heeft mij altijd gemotiveerd om als vrijwilliger mezelf dienstbaar te stellen aan de maatschappij. Graag wil ik me als raadslid, in de tijden van de bezuinigingen, met volle overtuiging inzetten om de uitholling van de nivellerende functie van de (lokale) overheid te voorkomen.

Persoonlijk ben ik betrokken bij maatschappelijke vraagstukken. Als inwoner van Deventer wil ik actief een bijdrage leveren aan het gemeentelijke beleid. Voor mij is van belang dat afwegingen integraal plaatsvinden en dat concrete resultaten worden bereikt. De gemeente dient de ambitie te hebben om maatschappelijke ontwikkelingen te stimuleren, maar wel met het oog op de mens en duurzaamheid van de leefomgeving. Daarbij streef ik naar het vinden van resultaatgerichte samenwerkingsverbanden en uitvoerbare oplossingen.

Voor mij ligt de volgende uitdaging voor de komende jaren: een efficiënte en tegelijkertijd dichter bij de samenleving staande gemeente. Mijn ambitie is dat straks in het nieuwe stadhuis bestuurders werken die echt naar de mensen luisteren en vooral ambtenaren die rechtstreeks met inwoners praten. Een stadshuis voor en door Deventenaren.

Naast politiek ben ik bezig met tuinieren, fotograferen, huiswerkbegeleiding en schrijven van een jeugdroman.