Wat zijn beginselen?

Beginselen zijn de leidende principes die tezamen het kader stellen waarbinnen de programmapunten en voorstellen van onze politiek vertegenwoordigers passen. De beginselen zijn algemeen van aard en vormen een leidraad voor ons handelen; zij bieden structuur en een moreel kompas om onze voorstellen aan te toetsen.

Richtinggevend

Niemand kan alle voorstellen uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks citeren, maar onze beginselen oriënteren ons richting de beslissingen die wij nemen. De geldigheid van beginselen staat nooit ter discussie. Daarom gaat een beginselprogramma langer mee dan een verkiezingsprogramma.

In het voorwoord van het beginselprogramma staat:

'De vernieuwde uitgangspunten geven aan waar GroenLinks als Partij van de Toekomst voor staat: een groene wereld, een sociaal land, een open cultuur, een democratische samenleving en een grote wereld. De politieke prioriteiten op hun beurt dwingen ons om meer focus aan te brengen in ons dagelijkse politieke handelen. De komende jaren zal GroenLinks aan de hand van de prioriteiten haalbare en realistische antwoorden formuleren.
Net als de uitgangspunten zijn ook de prioriteiten niet in beton gegoten. Iedere vier jaar zullen de prioriteiten herijkt worden op het congres voorafgaand aan het congres waar het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld.
Op deze wijze dienen onze uitgangspunten en politieke prioriteiten als leidraad voor de samenstellers van het verkiezingsprogramma.'