Algemene ledenvergadering GL Deventer-Salland

ALV GroenLinks Deventer Salland: gecombineerde ALV van de onder gezamenlijk bestuur komende afdelingen
GroenLinks Deventer en GroenLinks Olst-Wijhe.

- Afscheid van onze huidige voorzitter, Cora Smelik; ons huidig Algemeen
bestuurslid Campagnes, Christa Adema en algemeen bestuurslid Dennis van
der Hust;
- Verkiezing nieuwe bestuursleden;
- Verkiezing kascommissie.

Locatie: de Fermerie, Muggeplein 9, Deventer.