Voorlopige agenda

1.Opening en Mededelingen

2.Notulen ALV van 18 november 2020

3.Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe.
-
Voortgang campagne
- Voortgang kandidaatstellingen voor de gemeenteraadsverkiezingen ( o.a. uitnodiging naar leden en sympathisanten)
- Voortgang van opstellen van Verkiezingsprogramma 

4.Thema: het bomenbeleid in Deventer en hoe gaat dat in Olst/Wijhe?

5.Verantwoording bestuur 

6.Verantwoording penningmeester
- Financieel jaarverslag 2020

- Verklaring Kascommissie
- Verlening van décharge aan bestuur
- Vaststellen kascommissie 2021

1.Opening en Mededelingen

2.Notulen ALV van 16 mei 2021

3.Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe.
- Vaststelling verkiezingsprogramma's;
- Vaststelling kandidatenlijst
- Voortgang campagne.

4.Verantwoording bestuur
- Voorzitter

- Penningmeester
- T
oelichting Campagnebegroting
- Verlening van décharge aan bestuur
 

5. Verantwoording wethouder Deventer, Carlo Verhaar

6. Verantwoording fracties
- Fractievoorzitter Deventer, Tjeerd van der Meulen
- Fractievoorzitter GLOW, Ferdi Hummelink  

7. Rondvraag 

8. Sluiting