ALV GroenLinks afdeling Deventer-Salland

Graag aanmelden bij onze secretaris om de link naar het online overleg te ontvangen.

Agenda 18 mei 2021

 1. Opening en Mededelingen
 2. Notulen ALV van 16 november 2020
 3. Verkiezingsplan gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe.
  - voortgang campagne;
  - voortgang kandidaatstellingen voor de gemeenteraadsverkiezingen;
  - voortgang opstellen van de verkiezingsprogramma's
 4. Thema: het bomenbeleid in Deventer en Olst-Wijhe
 5. Verantwoording bestuur
 6. Verantwoording penningmeester
  - f
  inancieel jaarverslag 2020
  - verklaring Kascommissie
  - verlening van décharge aan bestuur
 7. Verantwoording wethouder Deventer, Carlo Verhaar
 8. Verantwoording fracties
  Fractievoorzitter Deventer, Tjeerd van der Meulen
  Fractievoorzitter GLOW, Ferdi Hummelink
 9.  Rondvraag
 10. Sluiting  

Graag uw inbreng voor de rondvraag vooraf mailen aan bestuur@groenlinksdeventer.nl